0 votes
What is Giannis Antetokounmpo salary?

1 Answer

0 votes
24.16 million USD (2018)
...